Sodelavci

–    odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana, tel. (01) 426-13-94
–    sodno zapriseženi cenilec in izvedenec gradbene stroke Magdalena Erjavec, Rocenska 22, 1133 Ljubljana, tel. (01) 511-60-91, (031) 663- 199.  

 

Sodelujemo zlasti z notarko:

–    notarka Nataša Erjavec, Tržaška 2, Ljubljana, tel. 01/426 76 33

in tudi z vsemi drugimi notarji

Drugi:

–    arhitekta: 

Tomaž Schlegel tel.(041) 541-154

Niko Kalčič, tel. (041) 691-588

–    Geodetske storitve: Avantgeo d.o.o., Češarek Roman, (041) 626-200, Žlebič 52, 

–    Čistilni servis, beljenje:  Total system d.o.o., g. Vladimir Zavrl, tel. 01-565-34-98, 041-632 903, 

Dobite lahko tudi kakšen koristen telefon za potrebe prenove stanovanj, selitev, praznjenja in odvoz prostorov in objektov, krovcev, urejanja okolice, krajinskega arhitekta  in še kaj…. 

Povezave:

– zemljiška knjiga   https://evlozisce.sodisce.si

– GURS (portal prostor) http://prostor3.gov.si

– imenik nepremičninskih posrednikov http://www.nepremicninsko-posredovanje.mzip.gov.si/

– prostorski informacijski sistem občin: http://www.geoprostor.net/PisoPortal