Erjavec nepremičnine

ERJAVEC NEPREMIČNINE posredovanje pri prometu nepremičnin DUŠAN ERJAVEC S.P., Glinška 10, Ljubljana

SKRAJŠANA FIRMA:  Dušan Erjavec s.p., Glinška  10, Ljubljana

Davčna številka: SI 26364182
Matična številka:  5429388000
Opravilna številka:  28-1775/95
Poslovni račun številka: SI56 0201 0009 1148 635, pri NLB d.d. Ljubljana

Davčni zavezanec za DDV.

Izobrazba in licence: 

Erjavec Dušan, univ.dipl.ing.agr. 

  • licenca za opravljanje nepremičninskih poslov št. 00270, Ministrstva za okolje in prostor
  • vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pod št. 0026400270, pri MOP
  • pridobljen certifikat za cenilca nepremičnin Agencije Republike Slovenije in potrdila Ameriškega društva ocenjevalcev ASA z dne 10.05.1994.
  • znanje angleškega in nemškega jezika

20 let delovnih izkušenj na področju posredovanja v prometu z nepremičninami in  vrednotenja nepremičnin. 

Zavarovalna polica:

Posrednik ima v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju zavarovano poklicno odgovornost po polici št. 0180460716-8 pri Zavarovalnici Triglav d.d. za obdobje od 11.12.2012 do 1 do 01.12.2013, v višini 175.000,00 EUR in z letnim agregatom do 350.000,00 EUR.